การจัดการกับวัสดุ

Material handling solutions

Gantry Robot

Gantry Robot and

Megalinear

Thermoplastic PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts; available in various tooth designs and cords.​
Recommended pitches: MTD14, RPP14 XHP, AT20​

 • Constant dimension and length, improved accuracy​
 • Maintenance stop reduced during working time​

Megalinear GW

High-performance thermoplastic polyurethane timing belts with steel zinc coated cords.​
Available pitches: 14M and 20M ​

 • High transmittable power under continuous substantial loads​
 • Greater breaking strength​
 • High tooth resistance

Rubber open end timing belts

Rubber base timing belts coming from sleeves for spiral cut belts and from press for straight cut belts.​
Recommended Pitch: RPP14 (Steel cords)​

 • Very limited elongation​
 • Maximum traction load capacity

Pulleys

 • Available cast pulleys or from laminated material in metal​
 • Standard or special profile custom made
Application
Gantry Robot
Previous Belts
Competitor Linear belt HTD
Previous Belt Problem
Lower accuracy and high wearing​
Solution
RPP belt with fabric to increase the tooth wearing resistance and reduce application noise​

Roller Conveyor Applications

Roller Conveyor Applications and

Timing belts or poly-v rib belts are commonly used on roller conveyors. On the external side of the roller, power transmission belts deliver power from the motor to the main driven conveyor roller. From this stage rollers are interconnected by either timing belts or poly-v rib belts, some of which can be produced with elastic-stretch properties.​

Megapower 2

Truly endless belt manufactured in thermoset polyurethane 85 ShA with high strength helically zinked steel cord.​

 • High positioning precision and excellent dimensional stability​
 • Constant and high angular speed​
 • Superior wear and abrasion resistance​
 • Maintenance free

PV rubber ribbed belts

Endless belts with longitudinal V-shaped grooves which combine the benefits of flat belts and V-Belts. Supplied with standard or elastic cords.​

 • High flexibility ​
 • Improved power performance by increasing the number of ribs

Rubber endless timing belts

Rubber Endless Timing belts made of high-quality rubber compounds, and high-performance tension members.​

 • Molded to length and pitch designation​
 • High performance ​
 • Low noise

Megadyne rollpower

Elastic ribbed rubber belt designed to outperform on roller conveyors.​

 • Stable tension over time​
 • Smooth, reliable and quiet running​
 • Long life expectancy​
 • Speed up to 3 m/s​
 • Easy to install and replace

Pulleys

 • Available cast pulleys or from laminated material in metal​
 • Standard or special profile custom made
Application
Warehouse sorting line
Previous Belts
Competitors Elastic Poly V belt 
Previous Belt Problem
Lifetime of the belt and high energy use
Solution
Megadyne RollpowerTM belt (314 PJ2) in addition to reducing the energy consumption up to 5% of the machinery, has increased production by drastically decreasing maintenance, in an industrial sector where reliability is the real driver of the market

Diverters

Diverters and

In today warehousing and distribution environments, offloading of product for specific fulfillment needs can be accomplished with high friction belts right angle diverters. Starting with a base synchronous belt, we offer a broad range of high friction cover surfaces. From Megalinear joined polyurethane synchronous belts and Megaflex truly endless polyurethane synchronous belts with TPU smooth covers, to rubber with homogeneous covers, along with specialty cover materials like DuraTaq high friction. 

Rubber endless timing belts

Rubber Endless Timing belts made of high-quality rubber compounds, and high performance tension members.​

 • Customized with special covers (DuraTaq™ and Linatex®)​
 • Good grip 

Polyurethane timing belts

Truly endless or joined timing belts with thermoplastic polyurethane with high strength helically​ wound zinc coated steel tension members.​

 • Customized with special covers used to divert goods 90° from the starting direction of travel.​
 • Low elongation and high stability​
 • High friction and wear resistance.

Megaweld

Thermoplastic PU belts with different hardnesses and custom cross sections.​

 • High flexibility and grip​
 • Excellent resistance to aging and abrasion

Megadyne rollpower

Elastic ribbed rubber belt designed to outperform on roller conveyors.​

 • Stable tension over time​
 • Smooth, reliable and quiet running​
 • Long life expectancy​
 • Speed up to 3 m/s​
 • Easy to install and replace
Application
Diverter
Previous Belts
Megalinear joined belt with Linatex​
Previous Belt Problem
High positional accuracy ​
Long belt lifetime
Solution
Megalinear joined 25 AT10 + Linatex​
High-resistance Natural rubber coating with double the abrasion resistance than Linatex​
Increased lifetime load

Industrial Elevators / Industrial lift system

Industrial Elevators / Industrial lift system and

Megalinear P3.3

Thermoplastic Flat PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts with steel cord.​

 • Operating in a wide variety of environments​
 • Space-saving​
 • Reduced elongation under load

Megalinear

Thermoplastic PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts; available in various tooth designs and cords.​
Recommended pitches: MTD14, RPP14 XHP, AT20​

 • Constant dimension and length, improved accuracy​
 • Maintenance stop reduced during working time​

Megalinear GW

High-performance thermoplastic polyurethane timing belts with steel zinc coated cords.​
Available pitches: 14M and 20M ​

 • High transmittable power under continuous substantial loads​
 • Greater breaking strength​
 • High tooth resistance

Pulleys

 • Available cast pulleys or from laminated material in metal​
 • Standard or special profile custom made
Application
Industrial Lift System​
Previous Belts
Competitor flat belt​
Previous Belt Problem
Lack of precision al short component lifetime
Solution
Megalinear P series with thermoplastic Polyurethane and extra strong steel cords: designed specifically for lift applications, enhances positional accuracy

AS/RS

AS/RS and

Megalinear

Thermoplastic PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts; available in various tooth designs and cords.​
Recommended pitches: MTD14, RPP14 XHP, AT20​

 • Constant dimension and length, improved accuracy​
 • Maintenance stop reduced during working time​

Megalinear GW

High-performance thermoplastic polyurethane timing belts with steel zinc coated cords.​
Available pitches: 14M and 20M ​

 • High transmittable power under continuous substantial loads​
 • Greater breaking strength​
 • High tooth resistance

Megalinear QST

Open-end Polyurethane Timing belts, self-tracking due to the offset helical tooth design.​
Available pitches: 8M and 14M ​

 • High torque capacity​
 • Low noise​
 • Positive engagement in Bi-directional lift applications

Rubber open end timing belts

Rubber base timing belts coming from sleeves for spiral cut belts and from press for straight cut belts.​
Recommended Pitch: RPP14 (Steel cords)​

 • Very limited elongation​
 • Maximum traction load capacity
Application
Automated storage and retrieval systems ​in deep freeze area
Previous Belts
Competitors Open end 115 HTD14 belt 
Previous Belt Problem
Lifetime of the belt very short​
Solution
High resistance fabric on toothed side​
Special low temperature compound

RCS/RS - AVS/RS

RCS/RS - AVS/RS and

Rubber endless timing belts

Rubber Endless Timing belts made of high-quality rubber compounds, and high-performance tension members.​

 • Molded to length and pitch designation​
 • High performance ​
 • Low noise

Megapower 2

Truly endless belt manufactured in thermoset polyurethane 85 ShA with high strength helically zinked steel cord.​

 • High positioning precision and excellent dimensional stability​
 • Constant and high angular speed​
 • Superior wear and abrasion resistance​
 • Maintenance free

Pulleys

 • Available cast pulleys or from laminated material in metal​
 • Standard or special profile custom made
Application
Driving wheel belt
Previous Belts
Competitors rubber Pitch 5 belt
Previous Belt Problem
High elongation during time, back cracks due rigidity of the belt/small pulley requirements (polygonal effect) 
Solution
Isoran SLV5 with special back fabric in order to spread homogeneously the load over all belt

Vertical Lift modules

Vertical Lift modules and

Megalinear

Thermoplastic PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts; available in various tooth designs and cords.​
Recommended pitches: MTD14, RPP14 XHP, AT20​

 • Constant dimension and length, improved accuracy​
 • Maintenance stop reduced during working time​

Megalinear GW

High-performance thermoplastic polyurethane timing belts with steel zinc coated cords.​
Available pitches: 14M and 20M ​

 • High transmittable power under continuous substantial loads​
 • Greater breaking strength​
 • High tooth resistance

Megalinear QST

Open-end Polyurethane Timing belts, self-tracking due to the offset helical tooth design.​
Available pitches: 8M and 14M ​

 • High torque capacity​
 • Low noise​
 • Positive engagement in Bi-directional lift applications

Rubber endless timing belts

Rubber Endless Timing belts made of high-quality rubber compounds, and high performance tension members.​

 • Customized with special covers (DuraTaq™ and Linatex®)​
 • Good grip 
Application
Vertical lift modules​
Previous Belts
55 HTD14  from competitor
Previous Belt Problem
Low positional accuracy and belt lifetime 
Solution
Megalinear 55 HTD XHP 

Shuttle

Shuttle and

Megapower 2

Truly endless belt manufactured in thermoset polyurethane 85 ShA with high strength helically zinked steel cord.​

 • High positioning precision and excellent dimensional stability​
 • Constant and high angular speed​
 • Superior wear and abrasion resistance​
 • Maintenance free

PV rubber ribbed belts

Endless belts with longitudinal V-shaped grooves which combine the benefits of flat belts and V-Belts. Supplied with standard or elastic cords.​

 • High flexibility ​
 • Improved power performance by increasing the number of ribs

Rubber endless timing belts

Rubber Endless Timing belts made of high-quality rubber compounds, and high-performance tension members.​

 • Molded to length and pitch designation​
 • High performance ​
 • Low noise

Pulleys

 • Available cast pulleys or from laminated material in metal​
 • Standard or special profile custom made
Application
Shuttle
Previous Belts
Competitors Rubber timing belt 25 HTD5 500
Previous Belt Problem
Belt breaking due to low performances
Solution
Isoran  15 GLD5 500​
Increased lifetime, reduce transmission dimension, better performance

Belt hoist

Belt hoist and

Megalinear P3.3

Thermoplastic Flat PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts with steel cord.​

 • Operating in a wide variety of environments​
 • Space-saving​
 • Reduced elongation under load
Application
Belt hoist
Previous Belts
Steel rope
Previous Belt Problem
The rope was not FDA complaint​
Required a bigger drum​
Constant maintenance and breakdown
Solution
Megalinear P series with thermoplastic Polyurethane and extra strong steel cords: designed specifically for lift applications, enhances positional accuracy and is available also in FDA complaint material

Live Roller

Live Roller and

MEGALINEAR LIVE ROLLER (MLR)

MLR is a durable, reliable and low-maintenance engineered belt for extended life in demanding applications in a Logistics warehouse. In the realm of modern intralogistics, power transmission belt systems must meet rigorous criteria: reliability, durability, and efficiency. MLR-45 meets all of the criteria and more!

 • Flexibility ensures smooth item transfer on roller conveyors.

 • Made of polyurethane, available in green with or without an antistatic black fabric, balancing friction for efficiency.

 • MEGALINEAR MLR-45 optimizes friction, improving security and energy use.

Megalinear

Thermoplastic PU belts, 92 ShA, supplied as open length rolls or as endless jointed belts; available in various tooth designs and cords.​
Recommended pitches: MTD14, RPP14 XHP, AT20​

 • Constant dimension and length, improved accuracy​
 • Maintenance stop reduced during working time​

Pulleys

 • Available cast pulleys or from laminated material in metal​
 • Standard or special profile custom made

Rubber endless timing belts

Rubber Endless Timing belts made of high-quality rubber compounds, and high-performance tension members.​

 • Molded to length and pitch designation​
 • High performance ​
 • Low noise
Application
Live roller
Previous Belts
Competitors belt 48 P4 special shape
Previous Belt Problem
Lower lifetime due to polygonal effect, 
Solution
Megalinear special 48 P4 provides high friction on the roller and a better lifetime of the component, reducing break-down and maintenance.

Palletizer - Offloading and Delivery Conveyor

Palletizer - Offloading and Delivery Conveyor and

Offloading & delivery conveyor
They are typically fitted with flat belts, however multiple path polyurethane timing and rubber belts with high friction covers are also common.​
Special cover materials are available on belt used where accumulation occurs. 

PU/Rubber timing

Rubber / Polyurethane joined coated timing belts to maximize grip and durability over time.​

 • Equipped with special covers  ​
 • High friction and wear resistance

Moulded rubber flat & synchronous

Rubber / Polyurethane Endless coated timing belts to maximize grip and durability over time.​

 • Equipped with special covers  ​
 • High friction and wear resistance
Application
Offloading and Delivery Conveyor
Previous Belts
Competitor’s 25AT10 with Linatex 
Previous Belt Problem
Short belt lifetime leading to frequent component maintenance 
Solution
Megalinear joined 25AT10 with Durataq, aciving 35% loger lifetime of components and same friction values

ภาพรวม

Megadyne พยายามตามพัฒนาการที่รวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้ให้ทัน เราได้ขยายสายพานไทม์มิ่งโพลียูรีเทนและสายพานลำเลียงรุ่นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมนี้ สายพาน Megalinear QST เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ให้การขับที่ดี การติดตามที่สมบูรณ์แบบและเสียงเบา

สายพานของเรามักถูกนำไปใช้ในงานต่าง ๆ เช่น:

 • สายพานลำเลียงพาเลทและแพลตฟอร์มสำหรับการขนส่ง
 • สายพานลำเลียงแบบมีระยะห่าง
 • สายพานลำเลียงเอียงขึ้น
 • สายพานลำเลียงในไลน์
 • ไดเวอร์ทเตอร์
 • สายพานลำเลียงออฟโหลด สายพานลำเลียงคัดแยก และสายพานลำเลียงนำส่ง
 • ระบบ ASRS

ผลิตภัณฑ์

ลูกค้าหลายคนเชื่อมโยงกับ Megadyne ที่มีภาคอุตสาหกรรมเฉพาะนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามต้องการต่าง ๆ มากมาย เลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับบการใช้งานของคุณ!

Success Stories

 • คลังสินค้าอัตโนมัติ
 • ในวงการการวางแผนงานขนส่ง, ระบบจัดเก็บในคลังและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติเป็นการประยุกต์ใช้ที่เลือกโดยผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บให้ได้มากที่สุดและจัดการกับจำนวนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น.  เมกาดีเน่สามารถจัดหาระบบขับที่สมบูรณ์ได้ตามความต้องการของระบบจัดเก็ยและเรียกคืนวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ. อ่านเพิ่มเติม...