Rubber Raw Edge

LINEA GOLD

LINEA GOLD มีหน้าตัดแคบและขอบดิบ นี่เป็นสายพานตัววีขอบดิบที่ดีที่สุด

วัสดุใหม่ ลักษณะการออกแบบที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตนวัตกรรมใหม่ทำให้ MEGADYNE...

View Product

LINEA X

สายพาน LINEA X ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับรอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กและอัตราส่งกำลังสูงจำกัดการใช้สายพานแบบห่อของส่วนเดียวกัน
...

View Product

VARISECT

VARISECT หมายถึง Variable Speed V-Belt.
ออกแบบมาสำหรับเกียร์ความเร็วต่าง ๆ เพื่อให้ได้การขับในความเร็วต่าง ๆ

View Product