รับเบอร์ รอว์ เอ็ดจ์

ลีเนียร์ โกล์ด

ลีเนียร์ โกล์ด มีหน้าตัดแคบและขอบดิบ นี่เป็นสายพานตัววีขอบดิบที่ดีที่สุด

วัสดุใหม่ ลักษณะการออกแบบที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตนวัตกรรมใหม่ทำให้...

ลีเนียร์ เอ็กซ์

สายพาน ลีเนียร์ เอ็กซ์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับรอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กและอัตราส่งกำลังสูงจำกัดการใช้สายพานแบบห่อของส่วนเดียวกัน...

แวริเซ็คท์

แวริเซ็คท์ หมายถึง Variable Speed V-Belt.
ออกแบบมาสำหรับเกียร์ความเร็วต่าง ๆ เพื่อให้ได้การขับในความเร็วต่าง ๆ