แบนด์ แอนด์ ลิ้งค์ วีเบลท์

พลูริแบนด์

พลูริแบนด์ เป็นสายพาน Banded V-Belt ของ Megadyne ที่กำจัดการดีดและการบิดของตัวขับลักษณะเป็นฟันลิ่ม
รับรองการทำงานที่ราบรื่นที่สุดและแข็งแรงที่สุด

แอคคูลิ้งค์

แนวคิดดั้งเดิม: ออกแบบเป็นสายพานฉุกเฉินเพื่อใช้แทนสายพานตัววีในกรณีที่มีการล้มเหลวแบบที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
วันนี้สายพาน แอคคูลิ้งค์...