ภาพรวม

Metal products PULLEYS

พูเล่

Megadyne มีพูเล่ย์สำหรับการใช้งานทุกประเภทในภาคอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์
พูเล่ย์หล่อหรือจากวัสดุเคลือบด้วยโลหะที่มีโปรไฟล์มาตรฐานหรือพิเศษ: ผลิตภัณฑ์โลหะเหล่านี้สามารถถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของลูกค้าได้

ระดับต่าง ๆ: T2,5 , T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L, H, XH, HTD3, HT5, HTD8, HTD14

คุณสนใจไหม PULLEYS?

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม