สายพานผลิตพิเศษ

วัสดุเคลือบหรือติดผิวบนสายพาน

Megadyne มีผิวนอกต่าง ๆ เป็นโพลียูรีเทน อิลาสโตเมอร์ โฟม PVC และโซลูชั่นพิเศษอื่น ๆ การเลือกใช้ตัวเคลือบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการเฉพาะ...

บั้ง

สายพานไทม์มิ่ง MEGALINEAR และ MEGAFLEX สามารถปรับแต่งด้วยโปรไฟล์ที่เชื่อมติดกับด้านหลังได้
ปุ่มทั้งหมดทำโดยใช้เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนความต้านทานสูง...

ปรับแต่งตามการใช้งาน

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ บุคคลากรที่มีทักษะ ทัศนคติเชิงบวก และการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องทำให้ Megadyne...

ฟอลส์ ทีทส์

สำหรับการใช้งานในกรณีที่รูปร่างหมุดหรือโปรไฟล์ที่เชื่อมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบ

พีพีเจ

ระบบ พีพีเจ ทำให้สามารถเชื่อมต่อสายพานโดยตรงกับเครื่องจักรได้สำหรับการเปลี่ยนสายพานที่รวดเร็วมาก