Special & Fabricated belts

MEGAWELD

MEGAWELD เป็นสายพานเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนส่วนทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปพิเศษ
ใช้สำหรับการลำเลียงหรือการส่งกำลังเบา...

View Product