สายพานเฉพาะงาน

สายพานไทมมิ่งต่อกลม

สายพานไทมมิ่งต่อกลม เป็นสายพานเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนส่วนทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปพิเศษ
...