สายพานไทม์มิ่งยางดำ เปิดปลาย

อาร์พีพี สตีล

อาร์พีพี สตีล เป็นสายพานไทม์มิ่งตัดยาวรุ่นใหม่ที่ผลิตด้วยสารประกอบยาง EPDM ประสิทธิภาพสูงและกระบวนการผลิตนวัตกรรมใหม่
อาร์พีพี สตีล...