แฟลตเบลท์

เมกาแฟลต เอ็น คูโช่

สายพาน เมกาแฟลต เอ็น คูโช่ เป็นสายพานหล่อด้วยเหล็กแกนแบบปลายปิดอย่างแท้จริงโดยไม่มีรอยต่อหรือการต่อแม้แต่จุดเดียว
สายพาน เมกาแฟลต เอ็น คูโช่...

เมกาแฟลต พียู

สายพาน เมกาแฟลต พียู เป็นสายพานหล่อด้วยเหล็กแกนแบบปลายปิดอย่างแท้จริงโดยไม่มีรอยต่อหรือการต่อแม้แต่จุดเดียว