วัสดุเคลือบหรือติดผิวบนสายพาน

ภาพรวม

วัสดุเคลือบหรือติดผิวบนสายพาน

Megadyne มีผิวนอกต่าง ๆ เป็นโพลียูรีเทน อิลาสโตเมอร์ โฟม PVC และโซลูชั่นพิเศษอื่น ๆ การเลือกใช้ตัวเคลือบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการเฉพาะ วัสดุผิวนอกบางอย่างถูกใช้ในการผลิตสายพานในโครงสร้างที่เป็นเนื้อเดียวกัน วัสดุอื่น ๆ ถูกเพิ่มภายหลังโดยใช้วิธีต่าง ๆ (การเชื่อม การสเปรย์ หรือกระบวนการวัลกาไนส์) การเคลือบต่าง ๆ คุณสมบัติต่าง ๆ :
ค่าแรงเสียดทานสูงหรือต่ำ กันกรดและน้ำ ยืดหยุ่น นุ่มหรือแข็ง ...
เนื่องจากมีลักษณะพิเศษต่าง ๆ สายพานที่มีผิวนอกสามารถนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมได้

สองถามทีม OEM ของเราสำหรับโซลูชั่นของคุณ

ประเภท

คุณสนใจไหม COVERS?

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม