ภาพรวม

Metal products Clamping PLATES

แคลปปิ้ง เพลท

ใช้หนีบสายพานไทม์มิ่งปลายเปิด

ระดับต่าง ๆ: XL, L, H, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, HTD

คุณสนใจไหม Clamping PLATES?

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม