VISION, MISSION, VALUES

ВИЗИЯ

Ние се стремим глобално да бъдем местен партньор на избор за ремъчни решения.

МИСИЯ

o Да бъдем световен лидер в предлагане на качествени продукти и местно обслужване на най-високо ниво.
o Да дадем пълна възможност на най-отдадения, подготвения и креативен екип в индустрията да продължава да се отличава чрез иновации и услуги.
o Да се отличаваме с управленческа и оперативна ефективност, за да осигурим стабилна стойност на всички наши заинтересовани страни.
o Да действаме дигитално изграждайки бизнеса.

СТОЙНОСТ

Клиентска насоченост

Ние сме ориентирани към клиента, защото знаем, че успяваме, когато нашите клиенти успяват и че удовлетвореността на клиента - която измерваме - води до лоялност на клиентите. Ние поставяме интереса на клиента и неговите нужди в сърцето на всичко, което правим. Нашата цел е да надминем очакванията на нашите клиенти и да се усъвършенстваме, за да направим по-лесен бизнеса с нас.

Фокус върху хората

Нашите внимателно подбрани хора, експерти в сферата си, са нашия най-ценен ресурс и нашето уникално предимство. Те са посветени и отдадени, и осигуряват висока производителност, като ние от наша страна сме отдадени на тях; за тяхното лично благополучие и за тяхното професионално израстване и кариера. Нашият екип оценява сътрудничеството и обучението, развива и обучава своя екип.

Предприемачество

Ние насърчаваме предприемаческото мислене и даваме възможност на хората да поемат рационални рискове и да вземат разумни решения. В същото време ние също вярваме в собствеността и отчетността. Гордеем се с постиженията на компанията и се поучаваме от грешките си. Ние насърчаваме културата на меритокрация и непрекъснато обучение.

Отговорност

Ние сме част от по-голяма бизнес общност, на която ние можем да помогнем да се подобри, като работим отговорно, като поддържаме и наблягаме на прозрачността, действайки етично и с почтеност, като добри корпоративни граждани по всяко време.