Свържете се с нас

За да получите информация относно продукти, техния производствен процес или за използвания материал или относно най-близкото търговско или производствено седалище, попълнете следния модул. Пишете ни веднага и открийте по какъв начин можем да ви помогнем

Turin

Via Trieste, 16; Via S. Lucia 114 - 10075 Mathi (Torino)
Phone: +39 011 926 8052