Енергия

Обзор

енергийният сектор е един пазар в непрекъснато разрастване, също благодарение на новите технологии "green". Благодарение на тясното сътрудничество с основните участнижи в този сектор, Megadyne може да предложи технически и надеждни решения в транмисионните апликации. Без поддръжка, дълга продължителност на живот и надеждност са гарантирани за инсталациите за перфорация, помпи, вятърни турбини

"Вятърната енергия", по-специално, се отнася към процеса, в който вятърът се използва за генерирането на механична или електрическа енергия.
Например, вятърните турбини, както на земята, така и на височина, трансформират кинетичната енергия на вятъра в механична енергия, която следователно може да се използва за процеси, смилането на жито или изпомпването на вода.
Като алтернатива, тази генерирана механична мощност, може също да бъде превърната в електричество. Назъбените синхронни ремъци предлагат идеалните решения за вятърни турбини, предлагайки висок капацитет на товар и производителност с дълга продължителност, без необходимост от поддръжка.

Продукти

Много клиенти са свързани чрез Megadyne към този специфичен промишлен сектор благодарение на своята широка гама на стандартни и персонализирани продукти. Вижте и изберете най-доброто решение за вашето специфично приложение

Success Stories

  • Хидравлични турбини
  • Клиент се свърза с Megadyne с молба за помощ при проектиране на задвижване за ново хидравлично турбинно приложение, което изисква дълготрайна, надеждна, компактна и плавна задвижваща система. Вашата компания участва ли в подобен проект? Свържете се с Мегадин, за да обсъдите как можем да решим вашите уникални предизвикателства.