VISION, MISSION, VALUES

VIZE

Chceme se stát preferovaným místním partnerem při výběru vhodného produktu pro danou aplikaci – po celém světě.

MISE

° být globálním leaderem v kvalitě produktů a perfektním místním servisu 
° nabídnout nejoddanější, vzdělaný a kreativní tým v oblasti průmyslu, abychom se nadále odlišovali prostřednictvím inovací a servisu
° excelovat výkonem managementu a efektivitou práce, za účelem poskytnutí trvalých hodnot všem zúčastněným stranám
° Drive digital jako tvůrce obchodu.

HODNOTY

Orientace na zákazníka

Plně se orientujeme na zákazníka, protože pouze když je úspěšný zákazník, jsme také spokojeni. Spokojenost zákazníka – kterou silně vnímáme – upevňuje jeho loajalitu k nám.

Zaměření na lidi

Naši pečlivě vybraní lidí, mistři ve svých oborech, jsou naší nejcennější hodnotou – pracují společně jako jeden tým a tím vytvářejí naší přednost před ostatníma.

Podnikavost

Podporujeme podnikatelského ducha a umožňujeme našim lidem podstupovat inteligentní rizika a činit správná rozhodnutí.

Svižnost

Rychlost je v našem odvětví klíčovou hodnotou. Našim cílem je rychle reagovat na požadavky našich zákazníků, optimalizovat dodací lhůty a činit rychlá rozhodnutí  na všech úrovních naší společnosti.

Odpovědnost

Jsme součástí velké výrobní společnosti, které pomáháme růst naší odpovědností, udržováním a zvyšováním naší transparentnosti a etickým jednáním, jako její důležitá součást.