Přehled

HYBRID BELT PLUS

HYBRIDNÍ PÁSY PLUS jsou součástí série HYRIDNÍCH PÁSŮ: inovativní pásy, které mají na trhu jedinečné vlastnosti - kombinují pozitivní vlastnosti ozubených řemenů a dopravníkových pásů. Hlavní charakteristikou HYBRIDNÍCH ŘEMENŮ PLUS  je umístění dvou nebo více ozubených řemenů po stranách polyuretanového pásu nebo také uprostřed. Pásy jsou kompatibilní s jinými termopastickými materiály, lze na ně tedy aplikovat množství profilů nebo povrchových vrstev pro různé aplikace.

CHARAKTERISTIKA 

 • Pracovní rychlost do 550mt/min
 • Vynikající produktivita
 • Dlouhá životnost, protože pásy pracují bez trakčního zatížení
 • Úspora nákladů
 • Nižší spotřeba energie (cca o 30%)
 • Vysoká míra přizpůsobení konktrétním potřebám přepravy

SLOŽENÍ

Dopravníkové pásy: 
PUCON – Termoplastický polyuretan
SILCON - Silikon
Materiál: PU/SIL
Tkanina: PET, příčně tuhá

Ozubené řemeny:
MEGALINEAR - termoplastický polyuretan s ocelovým, kevlarovým kordem nebo zcela bez kordů; provedení NFT

MECHANICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Hladký start a chod 
 • Široká škála použitelných řemenic
 • Kompaktní pohon, vysoká míra flexibility
 • Pracovní teplota: -20° / +80°

Vlastnosti

 • Driven speed up to 550 mt/min
 • Greater productivity
 • Long belt life, because the conveyor belt works without traction loads
 • Cost reduction Less energy absorption (about 30%)
 • Energy saving
 • Extremely customization, covering and special reworking
 • Taylor made

Hlavní komponenty

Conveyor Belt: PUCON – Thermoplastic Polyurethane; SILCON - Silicone
Material: PU / SIL
Type of fabric: PET, rigid
Timing belt: MEGALINEAR - Thermoplastic polyurethane with kevlar cords, steel cords or without cords and nylon coating of the teeth

Mechanické a chemické vlastnosti

 • Smooth starting and running
 • More compact dimension of pulleys
 • Compact drive, more flexibility
 • HYBRID BELT PLUS working temperature: -20° / +80°

Rozsah

Dopravníkové pásy:
Sortiment zahrnuje různé rozměry, typy tkanin, komponenty, barvy nebo rastry na povrchu.
Ozubené řemeny: T10, T5, H, HTD8M, STD8M

Maximální šíře: 1000 mm
Minimální průměr řemenic: 80 mm*

*Sortiment a technická specifikace jsou pouze orientační a závisí na výsledném provedení

Zajímáte se o HYBRID BELT PLUS?

Požádejte našeho odborníka o další informace