HYBRID PRO BELT PLUS

Přehled

HYBRID PRO BELT PLUS

HYBRIDNÍ PÁSY PRO PLUS jsou součástí série HYRIDNÍCH PÁSŮ: inovativní pásy, které mají na trhu jedinečné vlastnosti - kombinují pozitivní vlastnosti ozubených řemenů a dopravníkových pásů.
Hlavní charakteristikou HYBRIDNÍCH ŘEMENŮ PRO PLUS je umístění dvou nebo více ozubených řemenů QST na okraje dopravníkového pásu, což přináší různé výhody.
Pásy jsou kompatibilní s jinými termopastickými materiály, lze na ně tedy aplikovat množství profilů nebo povrchových vrstev pro různé aplikace.

CHARAKTERISTIKA

 • Pracovní rychlost do 550 mt/min
 • Vynikající produktivita
 • Dlouhá životnost, protože pásy pracují bez trakčního zatížení
 • Úspora nákladů
 • Nižší spotřeba energie (cca o 30%)
 • Vysoká míra přizpůsobení konkrétním potřebám přepravy 
 • Zakázková výroba
 • Nižší hlučnostt

SLOŽENÍ

Dopravníkový pás: 
PUCON Termoplastický polyuretan
SILCON  Silikon 
Materiál  PU/SIL
Tkanina: PET, příčně tuhá

Ozubený řemen :
MEGALINEAR QST (Quiet Self Track)- Termoplastický polyuretan 92 ShA s ocelovým kordem

MECHANICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Hladký start a chod 
 • Široká škála použitelných řemenic
 • Kompaktní pohon, vysoká míra flexibility
 • Pracovní teplota: -25° / +80°

Vlastnosti

 • Driven speed up to 550 mt/min
 • Greater productivity
 • Long belt life, because the conveyor belt works without traction loads
 • Cost reduction - Less energy absorption (about 30%)
 • Energy saving
 • Extremely customization, covering and special reworking
 • Taylor made
 • Improved reduction in noise level 
 • Less noisy

Hlavní komponenty

Conveyor Belt: PUCON – Thermoplastic Polyurethane; SILCON - Silicone
Material: PU / SIL
Type of fabric: PET, rigid
Timing belt: MEGALINEAR QST (Quiet Self Track) - Thermoplastic polyurethane 92 ShA with steel cords and standard tooth in NFT

Mechanické a chemické vlastnosti

 • Smooth starting and running
 • More compact dimension of pulleys
 • Compact drive, more flexibility
 • Less noisy
 • HYBRID PRO BELT PLUS working temperature: -25° / +80°

Rozsah

Dopravníkové pásy:
Sortiment zahrnuje různé rozměry, typy tkanin, komponenty, barvy nebo rastry na povrchu.
Ozubené řemeny: QST5, QST8, QST14

Maximální šíře: 1000 mm
Minimální průměr řemenic: 80 mm*

*Sortiment a technická specifikace jsou pouze orientační a závisí na výsledném provedení

Zajímáte se o HYBRID PRO BELT PLUS?

Požádejte našeho odborníka o další informace