VISION, MISSION, VALUES

WIZJA

Dążymy do tego, aby być lokalnym partnerem z wyboru, w zakresie rozwiązań taśmowych i przeniesienia napędu - na całym świecie.

MISJA

  • Być światowym liderem w zakresie jakości produktów i doskonałości lokalnych usług.
  • Aby w pełni umożliwić najbardziej oddanemu, kompetentnemu i kreatywnemu zespołowi dalsze wyróżnianie poprzez innowacje i usługi.
  • Dążyć do doskonałości w zarządzaniu i wydajności operacyjnej, w celu zapewnienia wszystkim naszym kontrahentom maksymalnych korzyści.
  • Działać cyfrowo jako twórca biznesu!

WARTOŚCI

Zorientowanie na klienta

Koncentrujemy się na kliencie, ponieważ wiemy, że sukces klienta jest również naszym sukcesem, a mierzalne zadowolenie wpływa na jego lojalność.

Zorientowanie na ludzi

Nasi starannie dobierani pracownicy, eksperci w swoich dziedzinach, są najcenniejszym zasobem. Pracując wspólnie w jednej firmie, tworzą unikatową przewagę.

Przedsiębiorczość

Wspieramy przedsiębiorcze myślenie i umożliwiamy naszym pracownikom podejmowanie świadomego ryzyka i rozsądnych decyzji.

Elastyczność

Szybkość działania jest kluczowym czynnikiem w naszej branży. Naszą dewizą jest szybkie udzielanie odpowiedzi naszym klientom, optymalizację czasu dostaw oraz podejmowanie sprawnych decyzji na wszystkich poziomach naszej organizacji.

Odpowiedzialność

Jesteśmy częścią dużego środowiska biznesowego które usprawniamy dzięki odpowiedzialnym stategiom, podtrzymywaniu i zwiększaniu transparentności działań oraz etyce biznesu zgodnie z filozofią społecznej odpowiedzialności biznesowej.