VISION, MISSION, VALUES

VIZE

Chceme se stát preferovaným místním partnerem při výběru vhodného produktu pro danou aplikaci – po celém světě.

MISE

° být globálním leaderem v kvalitě produktů a perfektním místním servisu 
° nabídnout nejoddanější, vzdělaný a kreativní tým v oblasti průmyslu, abychom se nadále odlišovali prostřednictvím inovací a servisu
° excelovat výkonem managementu a efektivitou práce, za účelem poskytnutí trvalých hodnot všem zúčastněným stranám
° Drive digital jako tvůrce obchodu.

HODNOTY

Zaměření na zákazníka

Jsme zaměřeni na zákazníka, protože víme, že uspějeme, když naši zákazníci uspějí, a že spokojenost zákazníků - kterou poměřujeme - sebou nese věrnost zákazníků. Vložili jsme hlas zákazníka a jeho požadavků do centra všeho, co děláme. Naším neochvějným cílem je překonat očekávání našich zákazníků a průběžně se zlepšovat, aby bylo obchodování s námi jednodušší.

Zaměření na lidi

Naši pečlivě vybraní lidé, odborníci ve svém oboru, jsou naším nejcennějším zdrojem a naší jedinečnou výhodou. Jsou nadšení, zapálení a podávají vysoký výkon, a my se jim na oplátku plně věnujeme; jejich osobnímu blahobytu a odbornému a profesnímu růstu. Náš tým si cení spolupráce a vynakládá veškeré úsilí na rozvoj, koučování a školení svých členů.

Podnikání

Podporujeme podnikatelské myšlení a povzbuzujeme naše lidi k tomu, aby přijímali chytrá rizika a činili správná rozhodnutí. Zároveň věříme ve vlastnictví a odpovědnost. Jsme hrdí na úspěchy společnosti a poučujeme se z vlastních chyb. Podporujeme kulturu meritokracie a průběžné vzdělávání.

Odpovědnost

Jsme součástí větší podnikatelské komunity, kterou můžeme pomoci vylepšit odpovědným způsobem, udržováním a zvyšováním transparentnosti, a tím, že budeme jednat eticky a bezúhonně jako dobří firemní občané.