Corporate Social Responsibility

Tworzenie wartości dla społeczeństwa i dla nas samych

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność społeczną.

Tworzenie wartości dla społeczeństwa i dla nas samych.

Dążymy do prowadzenia działalności w sposób, który minimalizuje negatywny wpływ i maksymalizuje pozytywną wartość dla ludzi, środowiska i gospodarki.

Nasi dostawcy są dla nas najważniejsi i współpracujemy z nimi w ramach Polityki Odpowiedzialnego Zaopatrzenia.

Jesteśmy sygnatariuszem programu United Nations Global Compact.

EcoVadis: Poziom Platynowy dla działań CSR AMMEGA (Grupa)

W 2022 roku GRUPA Ammega BV otrzymała platynowy medal organizacji Ecovadis w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Megadyne, jako część AMMEGA, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za kwestie środowiskowe, społeczne i zarządzania, a także zobowiązuje się do włączenia tych zasad do swojej długoterminowej wizji strategicznej.