ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

RULTRANS A.Ş. sağlamayı taahhüt ettiği ürün ve hizmetler için müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak algılamayı, faaliyetlerini müşterinin tam tatminine yönelik olarak sürdürerek güvenilir bir firma olmayı, müşteri memnuniyetini arttırarak büyümeyi, tanımlanan müşteri isteklerini en ekonomik ve hızlı olarak tümüyle karşılamayı amaç edinmiştir.

Kalite amaç ve hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz toplum ve çevreye örnek bir kuruluş olmak.

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan güvenilir bir kuruluş olmak.

Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak.

Etkin süreç yönetimi anlayışıyla maksimum iletişim verimliliğini arttırmak.

Hedeflerimize ulaşabilmek için tüm çalışanlarımıza kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak.

Kuruluş içerisinde politikanın tüm çalışanlara duyurulmasını ve tüm çalışanların kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci ile çalışacaklarını sağlamak.

Tehlikelerin yönetilmesini sağlamak için İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ortadan kaldırılması ya da azaltılmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği İle ilgili tüm yasal ve diğer geçerli gerekliliklere tam olarak uymak ve dünyanın neresinde faaliyet gösterirsek gösterelim bu beklentileri karşılamak veya üzerine çıkmak.

Yürürlükte olan ve yükümlü olduğu Çevre mevzuatına, uygunluk yükümlülük şartlarına uymak.

Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini kontrol ederek yaratabileceği kirlenmeyi kaynağında önlemek ya da en aza indirmek.

Faaliyetlerimiz genelinde enerji verimliliğini artırmak.

Acil durum eylem planlarını tüm sahalar için geliştirerek, etkin ve etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

Hedef ve amaçlarımızı canlılara, çevreye ve doğaya zarar vermeden ve çalışmakta olduğumuz tüm kurum/ kuruluşlar ile birlikte uyum içerisinde gerçekleştirmek.

Müşteri odaklı olup, uygun fiyata, kaliteli, zamanında ve eksiksiz ürün teslimi gibi beklentileri hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamada sürekliliği sağlamak.

Kalite Yönetim Sisteminin ön gördüğü şartları yerine getirerek sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

“Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla kuruluşumuzun her noktasında ortaya çıkan/çıkacak problemleri kaynağında gidermek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak