VISION, MISSION, VALUES

วิสัยทัศน์

To be the most respected power transmission belting company in the industry

ภารกิจ

•เพื่อเป็นผู้นำระดับโลกด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ
•เพื่อสร้างทีมงานที่ทุ่มเท มีความรู้ และสร้างสรรค์มากที่สุดในอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เรายังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในการผลิตสายพาน
•เพื่อรับรองประสิทธิภาพในการจัดการและการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา

ค่านิยม

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะเรารู้ว่าเราประสบความสำเร็จเมื่อลูกค้าของเราประสบความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้าที่เราวัดจะเป็นตัวขับเคลื่อนความภักดีของลูกค้า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความเห็นและความต้องการของลูกค้าในทุกสิ่งที่เราทำ เป้าหมายที่แน่วแน่ของเราคือการทำเกินความคาดหวังของลูกค้าและเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำธุรกิจกับเราง่ายขึ้น

การใส่ใจในบุคลากร

บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่เราคัดเลือกเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราและเป็นข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา บุคลากรของเราทุ่มเทและรักในงานของตน และส่งมอบประสิทธิภาพสูง และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของเราในด้านสวัสดิการส่วนบุคคล และด้านการเติบโตของอาชีพของบุคลากรของเรา ทีมของเราให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนา ฝึกสอน และฝึกอบรมสมาชิกในทีม

ความเป็นผู้ประกอบการ

เราสนับสนุนการคิดแบบความเป็นผู้ประกอบและให้อำนาจพนักงานบุคลากรของเราในการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและถูกต้อง ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อในความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ เราภูมิใจในความสำเร็จของบริษัทและเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา เราส่งเสริมวัฒนธรรมของการประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบ

เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนธุรกิจขนาดใหญ่ที่เราสามารถช่วยปรับปรุงได้โดยการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยการรักษาและเพิ่มความโปร่งใส และโดยการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในฐานะพลเมืองขององค์กรที่ดีตลอดเวลา