L SERIES - "Low hardness"

แอล ซีรี่ส์ -"ความแข็งต่ำ" เป็นสายพานอ่อน,เคลือบด้วยPVC ความแข็งที่ 46 ถึง55ชอร์ สายพานนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นมากและเคลือบวัสดุอ่อนมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูง มีแบบต่างๆอย่างหลากหลายอย่างแน่นอน สายพานที่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานใดๆที่ต้องการการยึดเกาะสูง โครงสร้างฟันรูปตัว "H"ใช้สำหรับการลำเลียงในทางลาดชัน ประเภทL91/Vเป็นแบบพิเศษสำหรับเครื่องขัดหินอ่อนและเซรามิกเมื่อมีความต้องการของค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูง

Sampla ref Article no คำอธิบาย
L20/BW
KA2PG2301
PVCCON2R-RX/14 PG23 00/BW AS
Download
L91/H
KA3PG1H01
PVCCON3F/50 PG120 U0/H
Download
L20/BW/NR
KA2BL2301
PVCCON2R/RX/14 B23 00/BW AS
Download
L30/BW
KA1PG3001
PVCCON1FH/20 PG30 V0/BW AS
Download
L10/F
KA2GR2401
PVCCON2LR/8 GR24 00/F
Download
L10/LG
KA2GR2601
PVCCON2LR/8 GR26 00/LG
Download
L10/Y
KA2GR2801
PVCCON2LR/8 GR28 00/Y
Download
L10/V
KA2PG2401
PVCCON2LR/8 PG24 00/V
Download
L20/LG/NR
KA2BL3008
PVCCON 2R-RX/14 B30 00/LG AS
Download
L20/LG/VR
KA2PG3004
PVCCON2R-RX/14 PG30 00/LG AS
Download
L10/M
KA2PG5201
PVCCON2LR/8 PG52 00/M
Download
L10/M/NR
KA2BL5201
PVCCON2LR/8 B52 00/M
Download
L20/M
KA2PG5701
PVCCON2R/12 PG57 00/M
Download
L20/C
KA2PG5601
PVCCON2R/12 PG56 00/C
Download
L20/H
KA2PG8501
PVCCON2R/12 PG85 00/H
Download
L30/AS
KA3PG6001
PVCCON3R/16 PG60 00/V30 AS
Download
L91/V
KA3PG7002
PVCCON3F/50 PG70 V0/V
Download