G SERIES - "Grinding"

จี ซีรี่ย์ - "การเจียร์"  สายพานครอบความแข็งที่ 55 ชอร์ สายพานที่มีการพิมพ์พื้นผิวหน้าสัมผัสสำหรับการขัดเงาไม้, เครื่องขัดและเกลา รวมถึงอุตสาหกรรมแผ่นยิบซั่ม

Sampla ref Article no คำอธิบาย
G23/U
KA3AN8401
PVCCON3R/18 AN84 00/U AS
Download
G23/R
KA3AN9501
PVCCON3R/18 AN95 00/R
Download