D SERIES - "Duro-hard"

ดี ซีรี่ส์ - "ดูโร-แบบแข็ง"  ครอบด้านบนความแข็งที่ 90องศาชอร์ ผิวเคลือบพีวีซี ความต้านทานการเสียดสีกับพื้นผิวหน้าสัมผัสสูง เป็นสายพานสำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์สะสมและเครื่องตรวจจับแนวขวาง, ลิฟท์ลำเลียงเครื่องกระป๋อง, เครื่องเลื่อยไม้, เครื่องตัด และอุตสาหกรรมเครื่องตัดอัตโนมัติ 

Sampla ref Article no คำอธิบาย
D10/A
KA2PG2004
PVCCON2LR/8 PG20 00/V05A
Download
DN8/A
KA2BL1802
PVCCON2LR/8 B18 00/V04A
Download
DN8/A/AS
KA2BL2001
PVCCON2R/10 B20 00/V05A AS
Download