ฝาปิดและขอบม้วนโรลเลอร์

ภาพรวม

ฝาปิดและขอบม้วนโรลเลอร์

(CAPPED AND ROLLED EDGES)  อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อปิดขอบสายพานจากการเข้าถึงของของเหลวและน้ำมัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องให้สายพานคงสภาพถูกสุขอนามัยตลอดอายุการใช้งานและอนุญาตให้พื้นผิวสัมผัสการฆ่าเชื้อด้วยน้ำแรงดันสูงและสารเคมี เมกาดีเน่ได้พัฒนาระบบสำหรับการปิดปลายขอบสายพานทั้งสองนี้   และยังมีสายพานลำเลียงที่มีฝาปิดหรือ,ประกอบด้วยการปิดขอบม้วนโรลทั้งสองแบบนี้สามารถลดการติดเชื้อและการแยกชั้นเสียหายที่จะเกิดกับสายพาน

Download our VFFS E-Book!

คุณสนใจไหม CAPPED AND ROLLED EDGES?

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม