Společenská odpovědnost firmy

Vytváření hodnot pro společnost a pro nás

Svou společenskou odpovědnost bereme vážně.

Usilovně se snažíme pracovat tak, abychom minimalizovali negativní vlivy a maximalizovali pozitivní hodnotu pro lidi, životní prostředí a ekonomiku.

Pro nás jsou velmi důležití naši dodavatelé, a proto s nimi spolupracujeme na základě našich zásad odpovědného získávání zdrojů.

Jsme členy iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů.

Stáhnout zprávu UNGC