E SERIES - "Elevators"

СЕРИИ Е - "Elevators" ("Елеватори")
Бели PVC ленти с твърдост 75 Shore А одобрени за храни и сертифицирани по ATEX. Лентите са антистатични и забавящи пламъка  по нормативите DIN & ISO и са подходящи за приложение в повечето от взривоопасните среди. 
Подходящи са за всички фази на захарното производство и като кофичкови елеватори за мелници за брашно, и за индустриите за обработка на цитросови плодове и за производство на консерванти.

Sampla ref Article no Описание
E21/20.10/ATEX
KB2WH5001
PVCEXCON2F/16 W50 V08/V20 AS AR FA FR ATEX
Download
E31/20.10/ATEX
KB3WH6001
PVCEXCON3F/24 W60 V07/V20 AS AR FA FR ATEX
Download
E31/25.14/ATEX
KB3WH7401
PVCEXCON3F/24 W74 V14/V25 AS AR FA FR ATEX
Download
E31/30.13/ATEX
KB3WH9501
PVCEXCON3F/75 W95 V13/V30 AS AR FA FR ATEX
Download
E21/10.10/VR/ATEX
KB2PG4101
PVCEXCON2F/20 PG41 V10/V10 AS AR FA FR ATEX
Download
E31/20.07/VR/ATEX
KB3PG6201
PVCEXCON3F/30 PG62 V07/V20 AS AR FA FR ATEX
Download
E41/20.08/VR/ATEX
KB4PG7401
PVCEXCON4F/35 PG74 V08/V20 AS AR FA FR ATEX
Download