N SERIES - "nero- black"

СЕРИИ N   - "nero- black" ("неро-черен")
Със структура от PVC с различна твърдост на повърхността в зависимост от различните възможни приложения. Всички типове са самозагъсяващи/ забавящи пламъка според нормативите на DIN – ISO AFNOR. 
Тези ленти се използват за инсталиране на летища, пощи и логистични възли, където нисък шум, забавяне на пламъка и антистатични свойства се изискват поради изикванията безопасност. Ленти за уплътнители на докове за товарно-разтоварителни операции са на разположение с твърд и гъвкава тъкан. 

Sampla ref Article no Описание
N18/A
KA2BL2103
PVCCON2R-RX/14 B21 00/V05A AS FR
Download
N20/0.0
KC2BL2401
FABCON2R-RX/14 B24 00/U0 AS FR
Download
N20
KA2BL2602
PVCCON2R-RX/14 B26 00/V05 AS FR
Download
N20/A
KA2BL2601
PVCCON2R-RX/14 B26 00/V05A AS FR
Download
N20/10.0/A
KA2BL3005
PVCCON2R-RX/14 B30 00/V10A AS FR
Download
N20/BW
KA2BL2302
PVCCON2R-RX/14 B23 00/BW AS FR
Download
N20/LG
KA2BL3001
PVCCON2R-RX/14 B30 00/LG AS FR
Download
N20/M
KA2BL5701
PVCCON2R-RX/14 B57 00/M AS FR
Download
ND20/06.06/A/A
KA2BL3004
PVCCON2RR/16 B30 V06A/V06A TR FR
Download
ND21/06.06/A/A
KA2BL3007
PVCCON2F/16 B30 V06A/V06A TR FR
Download