За нас

Групата Megadyne разработва и произвежда трансмисионни ремъци, които намират приложение в много промишлени сектори. Megadyne се е утвърдила на световно ниво, благодарение на своята надеждност и на наличието на заводи и офиси в целия свят, от Азия до Америка. Широката гама от продукти Megadyne включва: синхронни ремъци от полиуретан и гума, плоски ремъци, конвейерни ленти, трапецовидни ремъци, шайби, специални обработки с персонализирано монтиране на нитове или приложение на специални материали за покритие и много други продукти, които могат да задоволят нуждите на клиентелата. Благодарение на екип от експерти, групата Megadyne предлага персонализирано обслужване, предлагайки най-добрите технологични решения в сферата на индустриално задвижване.

Megadyne част от AMMEGA, комбинацията на Megadyne и Ammeraal Beltech.

AMMEGA - We Make Your Business Move.

Value proposition

През последните 60 години, се разраснахме от малка семейна фирма в лидер в сектора на индустриалното задвижване.
Ще продължим по този път, използвайки нашите основни знания, като: да бъдем обикновени и директни в сделките; способността да откриваме най-добрите решения за нашите клиенти; бързите срокове на реакция и гъвкавостта да се нагаждаме към промените на пазара.

Нашата цел е да утвърдим и да увеличим значимостта на групата Megadyne на световно ниво, посредством непрекъснато проучване и разработване на иновативни проекти и на високото качество, заедно с една система за професионално обслужване на клиентелата

  • Фокус върху хората
  • Предприемачество
  • Клиентска насоченост
  • Отговорност
  • Responsibility
  • Нашите внимателно подбрани хора, експерти в сферата си, са нашия най-ценен ресурс и нашето уникално предимство. Те са посветени и отдадени, и осигуряват висока производителност, като ние от наша страна сме отдадени на тях; за тяхното лично благополучие и за тяхното професионално израстване и кариера. Нашият екип оценява сътрудничеството и обучението, развива и обучава своя екип.
  • Ние насърчаваме предприемаческото мислене и даваме възможност на хората да поемат рационални рискове и да вземат разумни решения. В същото време ние също вярваме в собствеността и отчетността. Гордеем се с постиженията на компанията и се поучаваме от грешките си. Ние насърчаваме културата на меритокрация и непрекъснато обучение.
  • Ние сме ориентирани към клиента, защото знаем, че успяваме, когато нашите клиенти успяват и че удовлетвореността на клиента - която измерваме - води до лоялност на клиентите. Ние поставяме интереса на клиента и неговите нужди в сърцето на всичко, което правим. Нашата цел е да надминем очакванията на нашите клиенти и да се усъвършенстваме, за да направим по-лесен бизнеса с нас.
  • Ние сме част от по-голяма бизнес общност, на която ние можем да помогнем да се подобри, като работим отговорно, като поддържаме и наблягаме на прозрачността, действайки етично и с почтеност, като добри корпоративни граждани по всяко време.
  • We are part of a larger business community that we can help improve by working responsibly, by maintaining and increasing transparency, and by acting ethically and with integrity as good corporate citizens at all times

Интересувате ли се от нашите продукти?

Консултирайте се с нашия експерт за допълнителна информация